Azerbaycan'a İthal Edilen Benzine Yönelik Uygulanan Gümrük Vergisi Sıfırlandı

02 Eylül 2019

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 17 Kasım 2017 tarihli ve 500 sayılı Kararı ile onaylanmış "Azerbaycan Cumhuriyetinin gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP), ithalat gümrük vergi oranları ve ihracat gümrük vergi oranları"nda değişiklikler edilmesine ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 26 Ağustos 2019 tarih ve 368 sayılı Kararına göre,  Azerbaycan'a ithal edilen oktanı 92 veya daha çok, aynı zamanda oktanı 95'ten az olan otomobil benzini (GTİP: 2710 12 41 30 ve 2710 12 51 01) için uygulanan %15 gümrük vergisi sıfırlanmıştır.
Diğer taraftan, Bakanlar Kurulu'nun diğer Kararıyla (26.08.2019 tarih ve 369 sayılı Karar) yukarıda bahsi geçen otomobil benzininin Azerbaycan'a ithalat esnasında uygulanan tüketim (aksiz) vergisi 1 ton için 200 Manat'dan 1 Manat'a indirilmiştir.
Söz konusu Kararlar 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 90 gün süreyle yürürlükte kalacaktır.

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği