Azerbaycan'ın 2020 yılı Ocak-Mart Dönemi perakende ticaret hacmi hakkında

20 Mayıs 2020

Azerbaycan'da 2020 yılı Ocak-Mart dönemi perakende ticaret şebekesinde toplam 9,2 milyar manat (5,4 milyar dolar) değerinde ürün, aynı zamanda 4,8 milyar manat (2,8 milyar dolar) değerinde gıda, içecek ve tütün ürünleri, 4,4 milyar manat (2,6 milyar dolar) değerinde gıda dışı ürünleri satılmıştır. 2019 yılı aynı dönemine kıyasla toplam ticaret hacminde %1,2, aynı zamanda gıda, içecek ve tütün ürünlerinde %2,9 oranında artış, gıda dışı ürünlerde ise %0,5 oranında azalma kaydedilmiştir.

Söz konusu dönemde kişi başına düşen ortalama perakende ticaret hacmi 309,4 manat (182 dolar) olarak gerçekleşmiştir. Ticaret şebekesinde bir vatandaş ortalama her ay 162,1 manat hacminde gıda ürünü, içecek ve tütün ürünleri, 147,3 manat hacminde ise gıda dışı ürünleri almıştır.


Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği