Azerbaycan'ın Demografik Yapısı

21 Şubat 2019
2018 yılında Azerbaycan'nın nüfusu 83372 kişi (%0,8) artarak, 01.01.2019 tarihine 9.981.457 kişiye ulaşmıştır. Nüfusun %52,8'i şehirlerde, %47,2'si köylerde yaşamakta olup, %49,9'u erkeklerden, %50,1'i ise kadınlardan oluşmaktadır.
Ülke nüfusunun %4,6'sı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde, %22,8'i Bakü şehrinde, %20,3'ü Aran, %12,9'u Gence-Gazakh, %9,4'ü Lenkeran, %30'u ise diğer bölgelerde yaşamaktadır.
Ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı (nüfus yoğunluğu) 115 kişi olmuştur.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği