Azerbaycan'ın Dış Ticareti (2018 Ocak-Ağustos)

08 Kasım 2018

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde Azerbaycan dünyanın 174 ülkesi ile ticaret gerçekleştirmiş olup, 102 ülkeye ürün ihraç edilmiş, 166 ülkeden ithal olunmuştur.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde Azerbaycan'ın ihracatı 13.412,2 milyon dolar, ithalatı 6.863,5 mliyon dolar olmakla dış ticaret hacmi 20.275,7 milyon dolara ulaşmıştır. 2017 yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla ihracat %37,7, ithalat %29,5, ticaret hacmi ise %34,8 oranında artmıştır.
Azerbaycan devlet Gümrük Komitesi verilerine göre, ihracatın %27,7'si İtalya, %8,4'ü Türkiye, %6,7'si İsrail, %4,8'i Almanya, %4,6'sı Hindistan, %4,3'ü Tayvan, %3,8'i Çek Cumhuriyeti, %3,6'sı Endonezya, %3,3'ü Kanada, %3,2'i Rusya, %3,1'i Portekiz, %3,0'ü Fransa, %2,8'i Gürcistan, %2,6'sı İspanya, %18,1'i ise diğer ülkeler ile gerçekleştirilmiştir.
Ülke ithalatının %15,5'i Rusya, %14,6'sı Türkiye, %10,5'i Çin, %6,3'ü Almanya, %5,2'si ABD, %4,0'ü Ukrayna, %3,2'si İtalya, %2,8'i Japonya, %2,6'sı İran, %2,4'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, %2,3'ü İngiltere, %2,2'si İsviçre, %28,4'ü ise diğer ülkelerle gerçekleştirilmiştir.
2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1.093,7 milyon dolar değerinde petrol dışı ürünleri ihraç edilmiş olup, bu rakam da 2017 yılı Ocak-Ağustos dönemi ile kıyaslandığında %13,5 oranında artmıştır.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği