Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması Azerbaycan Parlamentosu Tarafından Onaylandı

31 Mayıs 2020

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan  "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması", Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosunun (Milli Meclis) 31.05.2020 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Bu çerçevede, Türkiye ile Azerbaycan arasında Ortak Komite kurulacak ve bu komite söz konusu Anlaşmanın uygulanmasında kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmek üzere yılda en az bir kez toplanacaktır. Ortak Komite, faaliyeti ile ilgili usul kurallarını gerçekleştirilecek ilk toplantıda belirleyecektir.

Söz konusu Anlaşma, her iki ülke arasında 15 ürün grubu için kota ve gümrük vergilerinin sıfırlanmasına yönelik önemli hükümler içermekte olup, her bir tarafın anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ulusal mevzuatında gerekli yasal prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik bildirimin alınmasından sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.


Kaynak: APA.AZ
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği