Belçika 2019 yılı Ocak ayı dış ticaret rakamları

26 Mayıs 2020

Belçika Dış Ticaret Ajansı tarafından 2019 yılı Ocak ayına ilişkin açıklanan dış ticaret rakamlarına göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracatın %-2 ve ithalatın ise %-2,1 oranlarında düştüğü, 32,7 Milyar Avro’su ihracat ve 31,5 Milyar Avro’su ithalat olmak üzere toplam 64,2 Milyar Avro’luk dış ticaret hacminin kaydedilği ifade edilmektedir.

Buna göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2019 yılı Ocak ayında %4,6 oranla 415 bin Avro artış kaydeden kimyasal ürünler ve %-18 oranında düşerek 222 bin Avro’ya gerileyen ana metaller Belçika ihracatında göze çarpan değişimler arasında öne çıkmaktadır.

Diğer yandan, yine aynı dönem içerisinde Belçika ithalatında ise %-28,9 oranıyla toplam 1,5 Milyar Avro düşüş kaydeden Mineral ürünler ile %14,2 oranıyla 970 bin Avro artan kimyasal maddeler en önemli değişimler olarak gösterilmektedir.

Belçika’nın ülkemiz ile dış ticaret rakamlarına bakıldığında ise, aynı dönem içerisinde ithalatımızın %-25,8 oranında düşerek 343 Milyon Avro’ya geriledeği, ihracatımızın ise %10,5 oranında artarak 472,8 Milyon Avro’ya ulaştğı görülmektedir. Böylelikle, 2018 yılı Ocak ayında 34,4 Milyon Avro civarında Belçika lehine olan dış ticaret dengesi 2019 yılı Ocak ayında ülkemiz lehine 129,8 Milyon Avro olarak gerçekleşmiştir.


Kaynak: Belçika Dış Ticaret Ajansı