Belçika Ekonomisi İkinci Çeyrekte %12,2 Daraldı

30 Temmuz 2020

Belçika’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %12,2, 2019 yılı aynı dönemine göre ise %14,5 küçüldü.

Belçika Merkez Bankası tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, ekonomik faaliyetlerdeki daralma sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde sırasıyla %13, %13,3 ve %11,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Çeyrekler İtibariyle GSYİH


Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)