Belçika’da döngüsel ekonomi

23 Eylül 2019

"Circle Economy ve Kral Baudouin" Vakfı’nın yayımladıkları rapora göre, doğal kaynakların ve malzemelerin ısrafından kaçınarak geri dönüştürülebilir ürünler haline getirmeyi hedefleyen döngüsel ekonomi Belçika’da istihdamın %7,5’ini oluşturmaktadır.
Döngüsel ekonominin Brüksel Bölgesinde 58.000, Flaman Bölgesinde  148.000  ve Valon Bölgesinde 56.000 olmak üzere ülkede toplam 262.000 istihdam sağladığı ifade edilmektedir.
Son olarak, sektör bazında yapılan incelemede döngüsel ekonomideki istihdamın %32 ‘sinin ‘temel’ olan yenilebilir enerji sektörleri, onarım  ve atık, %25’inin bu ekonomiyi destekleyen faaliyetler  (dijital teknoloji, mühendislik) ve %43’ünün döngüsel ekonominin dolaylı istihdamı (eğitim, lojistik ve kamu sektörü) olduğu ifade edilmektedir.

Belga