Belçika’da Geçici İşsizlik Haziran Ayında Yarıya İndi

17 Temmuz 2020

İstihdam Bakanı Nathalie Muylle tarafından Nisan ayında özel sektördeki işçilerin %58'i seviyesindeki geçici işsizlik oranının Haziran ayında %15'e gerilediği açıklanmıştır.

Krizin başlamasıyla birlikte çalışanların satın alma gücünü kısmen de olsa korumaya ve işletmeleri rahatlatmaya dönük olarak federal hükümet tarafından mücbir sebep için geçici işsizlik uygulamaya alınmıştı. Nisan ayında 1,23 milyon ile rekor seviyelere ulaşan geçici işsiz sayısı,  Mayıs ayında pandemiye karşı alınan önlemlerin kaldırılmaya başlanması ile düşüş eğilimine girmiş  ve 984.574 kişiye gerilemiştir.  En son resmi rakamlara göre, Haziran ayında geçici işsizlik kapsamındaki çalışan sayısı 604.827 seviyesindedir.

Haziran ayında geçici işsizlik sürelerinde de gerileme yaşanmış, Nisan ayında 14 gün, Mayıs ayında ise 10 gün olan aylık ortalama, 8 güne gerilemiştir. Ancak tüm ay boyunca geçici işsiz olanların sayısı hala yüksek seviyede olup, Haziran ayında özel sektördeki çalışanların yaklaşık %7,7’si bu durumdadır.  

Kaynak: Le Soir