Belçika’nın Nüfusu 11,4 Milyonu Geçti

19 Haziran 2019

Ulusal İstatistik Ofisince (Statbel)  Ocak 2019 itibariyle Belçika’da kayıtlı nüfusun yıllık %0,5 artışla (55.336 kişi) 11.431.406’ya yükseldiği bildirildi. İstatistik Ofisi tarafından, nüfus artışının büyük oranda uluslararası göçten kaynaklandığı, 2018 yılında net göçün 50.180 kişi olduğu belirtildi.
2018 yılında Flaman Bölgesi nüfüsu  %0,6 artış ile 6,6 milyona, Valonya Bölgesi nüfusu %0,3 oranında artış ile 3,6 milyona yükselirken toplam nüfus içerisindeki payları sırasıyla %57,6 ve %31,8 olmuştur.

Kaynak: STATBEL