Avrupa Komisyonu, Covid-19 Krizi Neticeleri ile Mücadele Kapsamında Bulgaristan’daki Orta Ölçekli Şirketlere 102 Milyon Euro Hibe Destek Verilmesini Onayladı

01 Temmuz 2020

Hibe destek mekanizması kapsamında AB’den 87 milyon Euro değerinde finansman sağlanması beklenmektedir. Hibe destek mekanizması kapsamında birincil tarım ürünleri üretimi, balıkçılık, ormancılık, finans ve kumar sektörleri haricinde diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin destekleneceği açıklanmaktadır. Şirket başına sağlanacak azami hibe destek miktarının 75.000 Euro olması beklenmektedir. Hibe destek mekanizmasının Covid-19 krizinden etkilenen şirketlere likidite sağlamak olduğu açıklanmaktadır. Destekten istifade edecek şirketlerin sayısının 1500 civarında olması beklenmektedir. Orta ölçekli işletmelere yönelik olacak hibe destek mekanizmasının 31 Aralık 2020 tarihinden önce açılması beklenmektedir.
Kaynak: https://enterprise.bg/blog-news/ek-bulgaria/?fbclid=IwAR3pqdnTKf3SJcdbTNV_3-1-38iuniKkihk_QyZ9gPZvwu3iqPhom_nFQr8
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği