Bazı Yabancı Ülke Vatandaşları için Bulgaristan’a Giriş Yasakları Kalktı

02 Haziran 2020

Bulgaristan’a girişlerine ilişkin RD-01-285 nolu Talimatnameyi imzalamıştır.
Talimatname kapsamında Bulgaristan’a girişler yasaklanmıştır.
Bahse konu yasak aşağıdaki kişiler için uygulanmamaktadır:

 1. Bulgar vatandaşları, AB vatandaşları, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda vatandaşları, ŞCHENGEN bölgesi üye ülkeleri vatandaşlar (San Marino, Andorra, Monako ve Vatikan dahil), Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bulgar vatandaşı aile fertleri, Bulgar vatandaşları ile birlikte yaşayan kişiler, Bulgaristan’da oturma iznine sahip kişiler ve onların aile fertleri;
 2. Sağlık uzmanları, sağlık bilim adamları, seyahat sebepleri meslekleri ile alakalı olduğu durumlarda sosyal çalışanalar;
 3. İlaç, medikal cihaz ve ürünler ve koruyucu ekipman tedariğinde görevli olan kişiler;
 4. Yük ve yolcu taşımacılığı gerçekleştiren ulaştırma personeli, havayolu mürettebatı ve gerekli olduğu durumlarda diğer ulaştırma personeli (denizyolu mürettebatı dahil);
 5. Yabancı kurum resmi temsilcileri (devlet yöneticileri, hükümet üyeleri vs.) ve heyetleri, diplomatlar, uluslararası kuruluş personeli, askeri görevliler, güvenlik kurumları görevlileri ve seyahat sebepleri işleri olan hümaniter çalışanlar;
 6. Humaniter sebeplerden dolayı seyahat eden Bulgar veya AB vatandaşları;
 7. Bulgaristan’ın stratejik ve kritik altyapısının oluşturulması, bakımı ve kullanımında görevli bulunan kişiler;
 8. Yatırım Teşvikleri Kanunu kapsamında sertifika almış yatırım projesinde görevli kişiler; 
 9. Potansiyel yatırımcılar için fizibilite raporları yürüten veya ekonomi için diğer önemli faaliyet gerçekleştiren kişiler;
 10. Gemi inşaatında veya gemi tamirinde görevli kişiler;
 11. Mevsimsel çalışanlar kişiler ve turizm sektöründe çalışan kişiler;
 12. Sınır görevlileri.

Kaynak: http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/29/1590767300004document.pdf
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği