Bulgar Belediyeleri Kaynaklarının % 52’sini Ücretler İçin Harcıyor

18 Eylül 2019

Maliye Bakanlığının Haziran 2019 sonu verileri, belediyelerin tüm giderlerinin % 52,3’nün ücret ve sigortalar için harcandığını gösteriyor. Geçen yılın aynı dönemde söz konusu kalem için yapılan giderler % 51,8 olarak gerçekleşmiştir. Bulgaristan’da en çok borcu olan belediye Sofya Belediyesidir. Tüm yerel yönetimlerin borcunun % 52’si Sofya’ya ait.
Kaynak: Emek/Trud; Şimdi/Sega
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği