Bulgar Gurbetçiler Ana Vatana Bir Yılda 2,39 Milyar Dolar Gönderdi

19 Nisan 2019

Dünya Bankası raporuna atıfta bulunan Trud gazetesi, yurt dışında çalışan Bulgarların Bulgaristan’daki ailelerine 2018 yılında 2,395 milyar dolar (2,13 milyar euro) gönderdiklerini yazıyor. Söz konusu rakam nakit hariç sadece banka yoluyla transfer edilen parayı içeriyor. Gurbetçilerin banka transferleri bir yılda % 8,6 artmış bulunuyor. Yurtdışından gelen bu para Bulgaristan GSYİH’sının % 3,8’ine tekabül ediyor ve Bulgaristan Merkez Bankası’nın 2018 yılı verilerine göre 1,532 milyar euro olan doğrudan yabancı yatırımları yaklaşık % 40 oranında aşıyor.
Kaynak: BTA  
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği