Bulgarisan’a Girişlerde Uygulanan Karantina Önlemleri Gevşetiliyor

02 Haziran 2020

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev 29.05.2020 tarihinde kişilerin Bulgaristan’a girişlerine ilişkin RD-01-285 nolu Talimatnameyi imzalamıştır.
Talimatname kapsamında ülkeye İsveç, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, Belçika, Galler, Portekiz, İspanya, Malta ve İtalya’dan giren kişilere 14 günlük karantina önlemleri uygulanmaktadır.
Bahse konu yasak aşağıdaki kişiler için geçerli olmamaktadır:

 1. Humaniter sebeplerden dolayı seyahat eden Bulgar vatandaşları, AB vatandaşları, SCHENGEN bölgesi üye ülkeleri vatandaşları ve Birleşik Krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda;
 2. Bulgaristan’ın stratejik ve kritik altyapısının oluşturulması, bakımı ve kullanımında görevli bulunan Bulgar vatandaşları, AB vatandaşları, SCHENGEN bölgesi üye ülkeleri vatandaşları ve Birleşik Krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda;
 3. Yatırım Teşvikleri Kanunu kapsamında sertifika almış yatırım projesinde görevli Bulgar vatandaşları, AB vatandaşları, SCHENGEN bölgesi üye ülkeleri vatandaşları ve Birleşik Krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda; 
 4. Potansiyel yatırımcılar için fizibilite raporları yürüten veya ekonomi için diğer önemli faaliyet gerçekleştiren Bulgar vatandaşları, AB vatandaşları, SCHENGEN bölgesi üye ülkeleri vatandaşları ve Birleşik Krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda;
 5. Gemi inşaatında veya gemi tamirinde görevli Bulgar vatandaşları, AB vatandaşları, SCHENGEN bölgesi üye ülkeleri vatandaşları ve Birleşik Krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda;
 6. Uluslararası yolu taşımacılığı gerçekleştiren şoförler;
 7. Uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren şoförler;
 8. Bulgar vatandaşı olan gemi mürettebatı;
 9. Sağlık uzmanları, sağlık bilim adamları, seyahat sebepleri meslekleri ile alakalı olduğu durumlarda sosyal çalışanalar (vatandaşlıklarına bağımsız olarak);
 10. İlaç, medikal cihaz ve ürünler ve koruyucu ekipman tedariğinde görevli olan kişiler (vatandaşlıklarına bağımsız olarak);
 11. Yabancı kurum resmi temsilcileri (devlet yöneticileri, hükümet üyeleri vs.) ve heyetleri, diplomatlar, uluslararası kuruluş personeli, askeri görevliler, güvenlik kurumları görevlileri ve seyahat sebepleri işleri olan hümaniter çalışanlar (vatandaşlıklarına bağımsız olarak);
 12. Sınır görevlileri (vatandaşlıklarına bağımsız olarak).

Kaynak: http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/29/1590767300004document.pdf
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği