Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Finansal Olmayan Şirketlerin Nisan 2020’deki Durumunu İnceledi

03 Haziran 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü COVID-19 nedeniyle ilan edilen OHAL’in ekonomide en çok etkilenen sektörler üzerindeki etkisine ilişkin bilgiyi kamuoyuna sunmak için finans sektörü dışındaki şirketleri konu alan ikinci bir araştırma gerçekleştirdi. Ankete katılan şirketlerin % 57,6’sı Nisan 2020’de satış gelirlerinde düşüş yaşadığını ifade etti. Şirketlerin % 32,1’i gelirlerinde düşüş kaydetmiyor, % 9,2’si ise satış gelirlerinde artış olduğunu dile getiriyor. Kültür, spor, eğlence ve ev aletleri/ürünleri tadilatı sektöründe faaliyette bulunan firmaların % 67,9’unda, sanayideki firmaların % 55,8’inde, inşaat sektöründe faaliyette olanların % 43,2’sinde, ticaret, ulaştırma ve lokantacılık sektöründeki firmaların ise % 67,3’ünde satış gelirleri düşüyor. Şirketlerin % 36,8’i personeline ücretli izin, % 26,9’u ücretsiz izin kullandırmış, % 26,5’i personelini uzaktan çalıştırmış, % 18,5’i ise personel işten çıkarmış bulunuyor. Firmaların % 90’ı bir sonraki ay faaliyetlerine devam edeceğini, % 6,8’i faaliyetlerine geçici olarak ara vereceğini, % 1,6’sı ise faaliyetlerini tamamen durduracağını ifade ediyor.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği