Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Üçüncü Çeyrek GSYİH Verilerini Açıkladı

09 Aralık 2019

Ulusal İstatistik Enstitüsü ön verilerine göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde GSYİH yıllık bazda % 3,7, çeyreklik bazda % 0,8 oranında büyüdü. Üçüncü çeyrekte GSYİH cari fiyatlarla 31.764 milyon leva (16.241 milyon euro veya 18.063 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte kişi başına GSYİH 4.544 leva (2.323 euro veya 2.584 dolar) oldu. Gayri safi katma değer cari fiyatlarla 27.395 milyon leva olarak meydana geldi. 2019’un üçüncü çeyreğinde tarım GSKD’nin % 6,1’ini, sanayi % 27’sini, hizmetler ise % 66,9’unu oluşturuyor.
Kaynak: www.nsi.bg      
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği