Bulgaristan Merkez Bankası, Ocak-Ekim 2018 Döneminde Mal Dış Ticaretinde 1829 Milyon Euro Açık Kaydetti

11 Ocak 2019

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) verilerine göre Ekim 2018’de Bulgaristan mal dış ticaretinde 233,3 milyon euro açık kaydedildi. Ekim 2017’de söz konusu açık 57,6 milyon euro büyüklüğünde gerçekleşti. Ocak-Ekim 2018 döneminde de dış ticaret dengesi negatif olup 1 829 milyon euro (GSYİH’nın % 3,5’i kadar) olarak meydana geldi. 2017 yılının aynı döneminde açık 251,9 milyon euro (GSYİH’nın % 0,5’i kadar) oldu. 2018 yılının ilk on ayında ihracat yıllık bazda % 2,1 artarak 22 872,2 milyon euro (GSYİH’nın % 43,3’ü kadar) olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise yıllık bazda % 9,1 artarak 24 701 ,3 milyon euro (GSYİH’nın % 46,8’i kadar) oldu. Hizmet ticaretinde ise 2018’in ilk on ayında 3 110,1 milyon euro (GSYİH’nın % 5,9’u kadar) fazla meydana geldi. Önceki yılın aynı döneminde fazla 2 679,4 milyon euro seviyesinde (GSYİH’nın % 5,2’si kadar) gerçekleşti. Ocak-Ekim 2018 döneminde cari hesap ve sermaye hesabında 3 126,2 milyon euro (GSYİH’nın % 5,9’u kadar) fazla oluştu. Önceki yılın ilk on ayında söz konusu fazla 4 055,1 milyon euro (GSYİH’nın % 7,8’i kadar) oldu. Cari hesapta 2 609 milyon euro, sermaye hesabında 517,2 milyon euro fazla meydana geldi.
Kaynak: BTA   
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği