Bulgaristan’da Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Ticari Şirket Kurabilmesi Önerildi

22 Ağustos 2019

Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev tarafından hazırlanarak kamuoyunda tartışmaya açılan Bakanlar Kurulu karar taslağına göre, devlet yükseköğretim kurumları, bilimsel faaliyetlerinden para kazanmaları için ticari şirketler kurabilir veya bu tür şirketlerin sermayesine katılabilir. Yükseköğretim kurumunun kurduğu şirkete katılımı, toplam şirket sermayesinin yüzde 34'ünden az olamaz. Şirketlerin ticari faaliyeti üç yönde olabilir: bilimsel çalışmaların incelenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi, bu tür araştırma sonuçlarının hayata geçirilmesi ve satışı ve teknoloji merkezleri ve teknoloji parkları arasında teknoloji transferinde arabuluculuk uygulanması.
Şirketlerin kurulması ya da yükseköğretim kurumlarının bu şirketlerin sermayesine katılımına ilişkin kararlar üniversitelerin Akademik Genel Kurulu tarafından alınacak. Eğitim kurumlarının sadece yürütülen araştırmaların sonuçlarının ekonomik olarak gerçekleştirilmesi ve fikri mülkiyet kapsamına giren ürünlerin değerlendirilmesi için şirketler kurabileceği vurgulanıyor. Üniversiteler nakit para ve parasal olmayan varlıklarla şirketlerin sermayesine katılabilecekler.
Rektörler Konseyi Başkanı ve Maden ve Jeoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lyuben Totev, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte, “Öneriyi onaylıyoruz, hatta bunun yapılması için biraz geç bile kalındı. Ama geç olması hiç olmamasından daha iyi" dedi.
Kaynak: https://kircaalihaber.com/?pid=3&id_news=23481   
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği