Bulgaristan’da İş Sözleşmesi İmzalamadan İşçi Çalıştıran Firmalar 3 Yıl Boyunca Kamu İhalelerine Katılamayacak

04 Ocak 2019

İstihdam Başmüfettişliği tarafından yapılan hatırlatmada, iş sözleşmesi imzalamadan işçi çalıştıran firmaların, cezalarını ödeseler dahi yaptırım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl boyunca kamu ihalelerine katılamayacakları belirtilmektedir.
Kaynak: 24 Saat/Çasa
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği