Bulgaristan’ın Cari ve Sermaye Hesabı Temmuz Ayında 427,7 Milyon Euro Fazla Verdi

23 Eylül 2020

Bulgaristan Merkez Bankasının yaptığı açıklamaya göre ülkenin ödemeler bilançosunda cari işlemler ve sermaye hesapları Temmuz 2020 yılında 427,7 milyon Euro fazla verdi. Bahse konu rakam geçen yılın aynı döneminde 743,1 milyon Euro olduğu aktarılıyor. Ocak – Temmuz döneminde ülkenin cari ve sermaye hesabının 1.560,6 milyon Euro fazla verdiği aktarılıyor. Bu rakam ülke GSYİH’sının % 2,7’sine tekabül ediyor ve geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1.493,4 cari ve sermaye hesabı fazlasına kıyasla iyi bir performans gösteriyor. Bulgaristan cari hesabı Temmuz 2020’de 309.6 milyon Euro fazla veriyor. Bu rakamın 2019 yılının aynı döneminde 609,2 milyon Euro olarak kayıtlara geçtiği ifade ediliyor. Bulgaristan sermaye hesabı Temmuz 2020’de 118,1.6 milyon Euro fazla veriyor. Bu rakamın 2019 yılının aynı döneminde 133,9 milyon Euro olarak kayıtlara geçtiği ifade ediliyor.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği