Bulgaristan’ın Konsolide Mali Program Çerçevesinde Temmuz Sonu İtibariyle 3,2 Milyar Leva Fazlası Var

13 Eylül 2019

Maliye Bakanlığı, Temmuz 2019 sonu itibariyle Bulgaristan’ın konsolide mali programı çerçevesinde 3,223 milyar leva (beklenen GSYİH’nın % 2,8’i kadar) fazlası olduğunu açıkladı. Söz konusu fazlanın ulusal bütçede 3,033 milyar leva fazla ve AB fonlarından 190,5 milyon leva fazladan kaynaklandı. Ocak-Temmuz döneminde toplam gelir 25,98 milyar leva (yıllık hedefin % 59,2’si kadar) ve toplam harcama 22,756 milyar leva (öngörülen yıllık rakamın % 42,9’u kadar) oldu.
Kaynak: BTA  
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği