Bulgaristan’ın Şubat Aylında Cari Hesap ve Sermaye Hesabı Fazlası Rekor Seviyede

23 Nisan 2019

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre Şubat 2019’da ülkenin cari hesap ve sermaye hesabında 537,2 milyon euro fazla oluştu. Şubat 2018’de ise söz konusu fazla 178,7 milyon euro olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat 2019 döneminde söz konusu hesaplardaki fazla 705,2 milyon euro (GSYİHH’nın % 1,2’si kadar) oldu. Önceki yılın aynı döneminde fazla 55,6 milyon euroydu (GSYİH’nın % 0,1’i kadar). Cari hesapta Şubat 2019’da 416,2 milyon euro, Ocak-Şubat 2019 döneminde ise 511,1 milyon Euro fazla meydana geldi. Sermaye hesabında Şubat’ta 121 milyon Euro, yılın ilk iki ayında ise 194,1 milyon euro fazla oluştu. Finansal hesaptaki fazla ise ikinci ayda 654,9 milyon euro, ilk iki ayda 637,5 milyon euro oldu. Mal dış ticaretinde Şubat ayında 111,1 milyon euro, Ocak-Şubat 2019 döneminde ise 192,1 milyon euro açık gerçekleşti.
Kaynak: BTA   
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği