Dünya Bankası Bulgaristan Ekonomik Büyüme Oranında Yavaşlama Olacağını Öngörüyor

18 Ocak 2019

8 Ocak’ta açıklanan Dünya Bankası raporuna göre Bulgaristan ekonomisindeki büyüme oranı gelecek üç yılda yavaşlamaya devam edecek ve bu oranda 2021 yılı itibariyle 2016’daki büyüme oranının göre dörtte biri kadar bir kayıp yaşanmış olacak. Bahse konu beş yıllık dönemde düşüş trendinde ters yönde bir hareket görünmeyecek. “Ocak 2019 Küresel Ekonomik Perspektifler: Kararan Gökler” adlı bu rapor 2019 yılında küresel çapta büyümenin % 2,9’a gerilemesinin beklendiğini ifade ediyor. Bulgaristan’a ilişkin Banka, Haziran 2018 öngörülerini yüzde olarak 0,5 ila 0,6 düşürdü. Bu çerçevede Dünya Bankası, Bulgaristan’ın 2018 yılında % 3,8 değil % 3,3 oranında büyüdüğünü hesaplıyor. Raporun tanıtımını yapan Dnevnik.bg, Bulgaristan’ın altı ayda büyüme oranının sekizde birinden fazlasını kaybettiğini değerlendiriyor. Dünya Bankası, bu yıl ve bundan sonraki iki yıl için Bulgaristan ekonomisinin büyümesine ilişkin öngörülerini düşürdü. Yeni öngörülere göre ülke ekonomisi 2019 yılında % 3,1, 2020 yılında % 3 ve 2021 yılında % 2,8 oranında büyüyecek. Uluslararası kuruluş, Bulgaristan’ın ana ticaret ortağı olan Euro Bölgesi ülkelerindeki büyümenin yavaşlamasını, finans sektörünün büyüme sağlayıcı etkisinin zayıflamasını ve işgücü sıkıntılarını büyümede yavaşlamanın nedenleri addediyor.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği