Sofya’da Çalışma Ücretlerinde 200 Leva Artış Meydana Geldi

23 Ocak 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre Sofya’da ücretlerde bir yılda 200 leva artış oldu. Eylül 2018’de başkentteki ortalama ücret 1513 leva iken Eylül 2019’da 1711 leva olarak gerçekleşti. Ücretlerde artış oranı % 13,1 olarak meydana geldi. Ülke genelinde en yüksek artış oranı, ücretlerin en yüksek olduğu Sofya’da gerçekleşti. Sofya sakinlerinin ücretleri ülke ortalaması olan 1266 levanın 445 leva üzerindedir. Hesaplamalardan Sofya’nın ayrı tutulması durumunda Sofya’daki ücretlerin Bulgaristan’ın geri kalan kısmının ortalamasından % 70 fazla olduğu ortaya çıkıyor. Bunun ana nedeninin yatırımlar olduğu düşünülüyor. Ülkeye yapılan yatırımların yarısı Sofya’ya geliyor. Silistra, ücretlerde 155 levalık artış ile ikinci sırada yer alıyor. Söz konusu artış % 19,4 oransal artışa tekabül ediyor. Buna rağmen Silistra’da ortalama ücretler 954 leva gibi düşük bir seviyede kalıyor. Ücret artışları Dobriç’te 148 leva, Varna’da 130 leva, Pernik’te 115 leva olarak gerçekleşiyor.
Kaynak: www.trud.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği