Türkiye Bulgaristan’ın İhracatında İkinci, İthalatında İse Beşinci Sırada

28 Aralık 2018

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ), Bulgaristan’ın 2017 yılı dış ticareti için yayımladığı kesin verilere göre Türkiye 2.488,9 milyon avro ile Bulgaristan’ın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Bulgaristan’ın en çok ihracat yaptığı ülke ise 3.590,9 milyon avro ile Almanya. Bulgaristan’ın ihracatında diğer 3 ülke ise sırasıyla İtalya, Romanya ve Yunanistan.
 
Yine 2017 yılında Bulgaristan’ın en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında ise Türkiye 1.908,7 milyon avro ile beşinci sırada yer aldı. Bulgaristan’ın ithalatında ilk 4 ülke ise sırasıyla Almanya, Rusya, İtalya ve Romanya oldu.
 
Resmi verilere göre 2017 yılında Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatı bir önceki yıla göre %31,4, ithalatı ise %17,4 arttı. 2017 yılındaki ikili ticaret dengesi ise 1.119,4 ile Bulgaristan’ın lehine gerçekleşti. İkili ticarette toplam hacme bakıldığında ise Türkiye, Almanya ve İtalya’dan sonra Bulgaristan’ın üçüncü ticaret partneri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Bulgaristan İstatistik Enstitüsü