AB İçindeki Sınır Ötesi Ödemelere Bankalar Yurtiçi Ödeme Kesintisi Yapacak

10 Ocak 2019

Avro cinsinden bir sınır ötesi ödeme yapıldığında, bankalar artık eşdeğer bir yerel işlem için  olandan daha fazla ücret almayacak. Bu, halihazırda avro olarak ödediği AB üye ülkelerinde geçerli, ancak şimdi Euro bölgesi dışındaki AB ülkelerinde bulunan bankalar bile bu kuralı uygulamak zorunda.