Samsun Ticaret Odası Prag'da

20 Eylül 2019

İçlerinde Samsun BüyükŞehir Belediye Başkanı ve Samsun Ticaret Odası Başkanı'nın da bulunduğu 21 kişilik bir heyet Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Prag'ı ziyaret etmektedir. Bugünkü programda Çek Ticaret Odası ziyaret edilmiştir. Heyete Ticaret Müşaviri Abdullah ACAR da eşlik etmiştir. Yapılan toplantıda iki oda arasında AB fonlarından yararlanılarak hazırlanan, üyelerin ve kobilerin ihracata yönlendrilmesi amaçlı proje değerlendirilmiş ve iki oda arasındaki işbirliği imkanlarının daha da artırılması gereği üzerinde durulmuştur. Heyetin programı fuar ziyareti ile devam etmektedir.