Fas: Sanayi Hızlandırma Planının Bilançosu Sanayi Bakanı Tarafından Açıklandı

12 Nisan 2019

Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanının bir açıklamasında, Bakanlığın 2014-2020 dönemine yönelik başlattığı Sanayi Hızlandırma Planının sanayi sektöründe 500.000 istihdam yaratmayı hedeflediği ve halihazırda söz konusu Plan kapsamında 405,496 istihdamın yaratılabildiği ifade edildi. Yaratılan istihdamların sektörel dağılımı bu şekilde Bakan tarafından açıklandı: otomotiv sektörü (116,611 istihdam – % 28.8), tekstil sektörü (79,300 istihdam - % 19.6), offshoring sektörü (69,932 istihdam - % 17),  gıda sektörü (63,198 istihdam - % 15.6), metalürji ve mekanik endüstrisi (19,776 istihdam - % 5), yapı malzemeleri sanayisi (11,302 istihdam), havacılık sektörü (8,636 istihdam).
Kaynak: http://fr.le360.ma/economie/plan-dacceleration-industrielle-2014-2020-mhe-dresse-son-bilan-detape-187543
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği