Fas Yüksek Planlama Komisyonu 2018 Yılı 4. Çeyrek Raporunu Açıkladı

02 Nisan 2019

Fas Yüksek Planlama Komisyonunun açıkladığı son verilere göre, 2018 yılının 4. çeyreğinde ekonomik büyümenin bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında % 4.4 oranından % 2.9 oranına düşmüştür. Ekonomik sektörlere ilişkin olarak, tarım ve balıkçılık sektörlerinde yaşanan durgunluktan dolayı birincil sektörün büyümesi % 10.9 oranında % 2 oranına gerilemiştir. Aynı bağlamda, ikincil sektörün büyümesi inşaat ve altyapı sektörlerinin durgunluğundan etkilenerek % 4.6 oranından % 3.2 oranına düşmüştür. Üçüncü sektörün büyümesi ise artış göstererek % 3.1 olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: http://www.infomediaire.net/economie-les-chiffres-du-maroc-au-t4-2018/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği