Fas’ın Afrika’daki Doğrudan Yatırımlarının Değeri 37 Milyar Dirhem Olarak Değerlendirilmiştir

22 Mart 2019

Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığına bağlı olan Finansal Araştırmalar ve Tahminler Müdürlüğünün yayımladığı son raporda, 2003 – 2017 döneminde Fas’ın Afrika ülkelerine yaptığı doğrudan yatırımların değerinin 37 milyar dirhem olarak değerlendirildiği ifade edildi. Söz konusu yatırımların coğrafi dağılımı bu şekilde adı geçen Müdürlük tarafından açıklandı: Mısır (% 20), Fildişi Sahili (% 19), Mali (% 13), Burkina Faso (% 7), Senegal (% 7).
Kaynak: http://aujourdhui.ma/economie/les-banques-et-telecoms-principaux-leviers-dinvestissement-du-maroc-en-afrique
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği