Fas’ın Jerada Bölgesinin Geliştirilmesine Yönelik Bazı Projeler Gerçekleştirilecektir

22 Mart 2019

“İçişleri Bakanlığı”, “Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı” ile Jerada Bölge Konseyi arasındaki ortaklığın kapsamında Jerada bölgesinin ekonomik olarak geliştirilmesine yönelik birkaç projenin gerçekleştirilmesinin beklendiği açıklandı. Söz konusu kurumlar tarafından başlatılan “Jerada Eyaleti Kalkınma Planı 2018-2020” kapsamında, 27 milyon dirhem bütçe ile yeni bir sanayi bölgesi kurulacak ve sokak satıcılarına yönelik bir çarşının inşa edilmesi için 6.5 milyon dirhem bütçe olarak tahsis edilecektir. Ayrıca, bölgede 1500 adet istihdam yaratacak bir karides işleme tesisinin kurulması adına 11 milyon dirhem bütçe olarak ayırılacaktır.
Kaynak: https://www.medias24.com/jerada-nouveaux-projets-de-developpement-lances-641.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği