Fas’ın Taounate Bölgesinde Gerçekleştirilecek Sağlık Projeleri İçin 24 Milyon Dirhem Tahsis Edildi

18 Ocak 2019

Fas Taounate Bölge Konseyinin bir toplantısında, bölgenin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına kırsal kesimde bir sağlık merkezinin, bir dispanserin, iki sağlık merkezinin yemekhanesinin, bir hastanenin ve sağlık personeline yönelik 22 adet konutun inşa edilecekleri açıklandı. Aynı toplantıda, söz konusu projeler için tahsis edilen bütçenin 24 milyon dirhem olduğu ve bu bütçenin hem Sağlık Bakanlığı tarafından hem de İnsani Gelişme Ulusal Girişimi (İNDH) programı tarafından sağlanacağı ifade edildi.
Kaynak: https://www.lavieeco.com/news/economie/taounate-mobilisera-24-millions-de-dh-pour-des-projets-de-sante.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği