Filistin Bakanlar Kurulu, 2020 Tarım Sayımının Uygulanmasına Dair Bir Kararnameyi Onayladı ve Yayımladı.

12 Aralık 2018

Bakanlar Kurulu, Filistin Merkez İstatistik Bürosu ve Tarım Bakanlığı'nın tarımsal sayımın ayrıntılı, doğru, kapsamlı ve güncel bir şekilde kurmayı amaçladığı Tarım Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülecek olan İkinci Tarım Sayımı 2020'nin uygulanmasına ilişkin bir kararnameyi onayladı ve yayınladı.

Bu uygulama ile, tarım sektörünün sürdürülebilir kalkınması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması,  tarım sektörünün,  stratejilerin ve taslak politikaların geliştirilmesi için temel bir faktör olarak kabul edilen  tarımsal işletmelerinin detaylı, doğru, kapsamlı ve güncel bir veritabanının oluşturulması  hedefleniyor.

Tarımsal sayım, genel yapı ve tarımla ilgili diğer alanlar hakkında istatistiksel bilgi üretmenin başlıca aracı olarak Ulusal İstatistik Sisteminin temel direklerinden biridir. En düşük coğrafi düzeyde tarımsal işletmeler hakkında istatistiki bilgi sağlayan tek veri toplama aracıdır ve bu nedenle bakanlıklar, kurumlar, karar vericiler, araştırmacılar ve Filistin Devleti ile ilgilenenler için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu, bölgesel planlamaya ve kaynakların optimal tahsisine ve özel sektörün ihtiyaçlarına katkıda bulunabilir.

Kaynak:Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS)
Yayınlayan: Kudus Ticaret Ataşeliği