Filistin Genel Finansmanı Sonuçları Açıklandı.

05 Eylül 2018
Yayımlama: 04.09.2018 02:31:00 (TSİ)

Maliye ve Planlama Bakanlığı ve Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS), 2017 yılı için Filistin için genel hükümet finansmanı sonuçlarını açıkladı.

Brüt Giderler

Devletin brüt harcamaları (cari ve sermaye) 2017 yılında 4.983,7 milyon ABD doları oldu. Bunun 4,695,7 milyon ABD doları cari giderler, 288 milyon ABD doları ise sermaye giderleri (finansal olmayan varlıkların net iktisabı) oluşturdu.

Merkezi yönetimin brüt giderleri 4,493,5 milyon ABD doları olup, bu tutarlar aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır: % 51,9 sivil ve askeri çalışanların maaşları ve sosyal katkılar, % 19,8 sosyal yardımlar, % 19,6 mal ve hizmetlerin kullanım giderleri, % 1.7 faiz,% 1.7 diğer giderler, % 1,1 hibe ve % 0,7 sübvansiyonlar. Sermaye giderleri, merkezi yönetimin brüt harcamalarının % 3,5'nioluşturdu.

Gelirler

Devlet gelirleri 2017 yılında 4,764,6 milyon ABD doları oldu. Bunun, % 91,4'ünü merkezi yönetim gelirleri, % 76,5'ini vergi gelirleri, % 16,8'ini bağışlar yardımlar ve % 6.7'sini diğer gelirler oluşturdu.

Ayrıca, yerel yönetimgelirleri(belediyeler, köy konseyleri ve proje komiteleri) 2017 yılı içinde 430,9 milyon ABD Doları oldu. (genel devlet gelirlerinin % 9,0)

Bunun dağılımı şu şekilde oldu. % 77,7 diğer gelirler (kamuya su ve elektrik satışı dahil), % 17,0 vergi ve harçlar, % 5,0 oranında hibe ve % 0,3 sosyal katkılar.

Net İşletme Bakiyesi

Net işletme bakiyesi, cari harcamaların toplam gelirden düşülmesiyle hesaplanır. Faaliyet dengesindeki fazlalık, 2017 yılında 68,9 milyon ABD doları olmuştur. Bu, gelirlerin, cari harcamaların tutarını aştığını göstermiştir.

Merkezi yönetim gelirleri cari harcamalardan 19,5 milyon ABD doları fazla oldu. Ayrıca, yerel yönetimin gelirleri cari harcamaları 49,4 milyon USD aştı.

Net Kredilendirme ve Borçlanma

Net borç verme ve borçlanma, finansal olmayan varlıkların net işletme dengesinden net olarak alınmasıyla hesaplanır. Sonuçlar, net borç verme ve borçlanma açıklarının 2017 yılında 219,1 milyon ABD doları olduğunu göstermektedir.

Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler

Genel hükümet bütçesi verileri, 2017 yılındaki finansal varlıkların net kazanımının 191,7 milyon ABD doları olduğunu gösterdi. Bunun, % 99,8'i yurt içi ve % 0,2'si yabancı oldu. 2017 yılında finansal borçların net olarak satın alınması 303.0 milyon ABD doları olmuştur.

 

Kaynak:Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS)

Yayınlayan: Kudus Ticaret Ataşeliği