Finland:Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Hacmi %2,3 Oranında Arttı

15 Mart 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre Finlandiya’nın gayri safi yurtiçi hasıla hacmi 2018’de yüzde 2,3 arttı.2018 yılı, Finlandiya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının net bir şekilde büyüdüğü art arda üçüncü yıl oldu.

Bu büyümenin bir sonucu olarak, gayri safi yurtiçi hasıla hacmi, mali kriz öncekisinde, 2008 yılında yaşanan yükselişi aşmış oldu. 2018 yılında talep kalemlerinden cari fiyatlarla  yatırımlar yüzde 6,1 ve ihracat ise yüzde 5,5 oranında arttı.

Talep kalemlerinden en büyüğü, yani özel tüketim harcamaları yüzde 2,7 oranında artarak 124,8 milyar Avro'ya ulaştı. Stokların değeri 2018’de güçlü bir şekilde arttı.Cari fiyatlarla yapılan yatırımlar yüzde 3,2 , ihracat ise yüzde 1,5 arttı. İhracat fiyatları yüzde 4 arttı.

Ulusal ekonominin üretimini tanımlayan gayri safi yurtiçi hasıla (234 milyar Avro), cari fiyatlarla 2017 yılına göre yüzde  4,3 daha yüksek olarak hesaplandı.

İthalatın değeri 2018’de yüzde 7,9 arttı.Net mal ve hizmet ihracatının değeri 1,3 milyar Avro açık verdi. İhracat fiyatlarının ithalat fiyatlarından daha hızlı artması nedeniyle gayri safi yurtiçi hasılaya yönelik ticari etki şartları olumlu oldu.

Genel hükümetin finansal durumu veya net borcu 1.3 milyar Avroaçık verdi. Bir önceki yılda, açık 1,8 milyar Avro idi.

Bütçe açığı GSYİH'ya göre yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Merkezi hükümet açığı 2,7 milyar Avro oldu bir yıl önce 4,1 milyar Avro idi. Vergi gelirindeki artış özellikle açığı düşürdü.

Genel hükümetin brüt katma değer içindeki payı 2018'de yüzde 18,3 iken, bir önceki yıla göre 0,3 puan daha arttı.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği