Finlandiya: Hizmet Sektörü Girdisi Nisan Ayında Düştü

15 Haziran 2020

Çalışma gününe göre ayarlanmış hizmet sanayi cirosu Nisan 2020 tarihinde bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla
%16,9 oranında düşüş gösterdi. Fiyat etkisinden arındırılmış hizmetler çıktısı ve hacmi söz konusu dönemde %14,1 oranında
düşüş kaydetti. 2020 yılı Mart ayında ciro (%-4,8) ve hacim (%-3,4) bir yıl öncesine kıyasla düşüş gösterdi.
Korono virüs salgını sebebiyle ortaya çıkan istisnai durum bazı hizmet sanayi gelişimini etkiledi.

Temel hizmet sanayileri arasında 2020 Nisan ayında gelişimin en zayıf gerçekleştiği hismet sanayi konaklamA ve gıda
gıda faaliyetleri oldu ve çalışma gününe  göre ayarlanmış ciro %68,2  oranında düştü. Ayrıca hacimde de %68,4 oranında
azalma yaşandı.

Sanat, eğlence ve rekreasyon endüstrisinde, iş günü düzeltilmiş ciro Nisan 2019'a kıyasla Nisan 2020 tarihinde
yüzde 40,9 azaldı.

Hizmet endüstrisi kollarından, nakliye ve depolama faaliyetlerinin iş gününe göre düzeltilmiş cirosu, 2019 Nisan ayına
göre yüzde 28,0 oranında azaldı. Aynı zamanda, sanayi hacmi yüzde 25,5 oranında düştü.

Ana hizmet endüstrileri arasında Nisan 2020'de gayrimenkul faaliyetlerinde, bilgi ve iletişim faaliyetlerinde olumlu bir
 gelişme kaydedildi.G ayrimenkul faaliyetlerinin iş gününe göre düzeltilmiş cirosu Nisan 2020 tarihinde yıllık olarak
% 0,6 oranında arttı

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği