Finlandiya: Mayıs Ayında, Kayıtlı İşsizlerin Sayısı Düştü

26 Haziran 2019
2019 yılı Mayıs ayı sonunda  Finlandiya İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Bürolarında kayıtlara toplam 226.500
adet işsiz geçti. Söz konusu rakamda bir yıl öncesine kıyasla 15,000 adet düşüş yaşandı. Bir önceki aya kıyasla
ise kayıtlı işsiz sayısı 3 100 adet düşmüş oldu.

Mayıs ayında en az bir yıl boyunca işsiz olan uzun süreli işsiz kişi sayısı 62 400 kiş oldu ve söz konusu rakamda
14 900 kişi azalma yaşandı. 50 yaş üzeri işsiz sayısı ise 85 000 olarak kayıtlara geçerken bir önceki yıla kıyasla
ise 7900 kişi azalmış oldu.

Söz konusu tarihte 25 yaş altı kayıtlı işsiz sayısı 28 700 oldu ve bir önceki yılın Mayıs ayına kıyasla 900 kişi
azalma gösterdi.

Diğer yandan ülkede yeni açılan pozisyonlar Mayıs ayında 66 000 adet olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın
aynı ayına kıyasla 3500 adet arttı. İşten çıkarma rakamlarında bir önceki yıla göre 1400 kişi azalma yaşandı
ve toplamda 13900 kişi işten çıkarıldı.

İstihdam edilen kişi sayısında bir öncceki yıla kıyasla 32 000 kişilik artış yaşandı. İstihdam kişi sayısı oranı
%73,1 oldu ve Mayıs ayında bir önceki yıla kıyasla %0,8 oranında artış gösterdi.İşsiz sayısı 249 000 kişi
oldu ve bir önceki yıla kıyasla 12000 kişi düşüş yaşadı. İşsizlik oranı %8,8 olarak gerçekleşirken
bir önceki yıla kıyasla %0,5 oranında düşüş yaşadı.

Kaynak:Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği