Finlandiya: Merkez Bankası, 2020 Yılında Ekonominin %7 Oranında Küçülmesini Öngörüyor, Hızlı İyileşme Beklemiyor

10 Haziran 2020

Finlandiya Merkez Bankası tarafından 9 Haziran tarihinde açıklanan ekonomik tahminde, koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak 2020-2022 yılları arasında ekonomide keskin bir düşüş beklendiği belirtildi.

Bankanın ekonomik tahminine göre, yerel ekonominin bu yıl yaklaşık olarak %7 oranında küçülmesi bekleniyor. Diğer yandan banka, 2021 ve 2022 yılları için ise %33'lük bir ekonomik büyüme öngörürken yapılan tahminin istisnai olarak büyük bir belirsizlikte gerçekleştiğini belirtti.

Banka, pandeminin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin yanı sıra yurt içinde uygulanan acil durum önlemleri nedeniyle de ekonomik faaliyetlerin yavaşladığını açıkladı.

Merkez Bankası öngörüsünde, dış ticaretin önümüzdeki birkaç yıl içinde yerel ekonomiyi kurtarmaya yetmeyeceğini, salgın sebebiyle yatırımların yavaşladığını ve Finlandiya'da ki maaliyet rekabetçiliğinin zayıflamasının ihracat sektörüne hizmet etmeyeceğini belirtti. Ayrıca, geleceğe ilişkin belirsizliğin, salgınla ilgili tüm kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra bile tüketim ve yatırımların büyümesini frenlemesi bekleniyor.

İşsizlikle ilgili maliyetlerin artması sonucunda vergi gelirlerindeki azalmaayla birlikte diğer yardımların artması ve acil durum önlemlerinin alınmasını yumuşatmak için yapılacak diğer eylemlerin, kamu maliyesini zayıflatması bekleniyor. Banka, bu durumun kısa sürede devlet borçlarının
eşi görülmemiş seviyelere yükselmesine neden olacağını kaydetti.

Merkez Bankasına göre, istihdam oranı 2020-2021 yılları arasında yaklaşık yüzde iki puan düşecek, ancak 2022'de kısmen toparlanacak.

Banka bu yıl genel devlet açığının GSYİH'ya oranının yüzde 8'e yükseleceğini ve borcun GSYİH'ya oranının ise  %71'e yükseleceğini tahmin ederken, 2022 yılında ise %75 oranında yükselmesini bekliyor.

Banka, krizin akut aşamasının kademeli olarak azalması ve özel tüketimin etkisiyle ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlamasını bekliyor.

Banka Genel Müdürü Olli Rehn koronavirüs krizini, sürdürülebilirlik açığını arttıracak kamu harcamalarını artırmak için kullanmaya neden olmadığını açıkladı.

Rehn, Finlandiya'nın her şeyden önce gelecekteki büyüme fırsatlarını, ürün gelişimini ve istihdamı destekleyecek yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak: Yle, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği