Finlandiya: Moody's Finlandiya'nın Kredi Notunu Korudu, Gelecek Yıl %3 Büyüme Öngördü

27 Temmuz 2020

Moody's Kredi Derecelndirme Kuruluşu, Finlandiya için dört yıldır vermiş olduğu borç notunu Aa1 olarak korudu ve ekonomik görünümünü durağan olarak belirtti. Aa1 kredi notu derecelendirme kuruluşunun ikinci en yüksek seviyedeki notu.

Covid-19 salgını ülke GSYİH'da keskin bir daralmaya neden olurken, Moody's ülkenin ekonomik gücünün, yüksek ve nispeten eşit dağıtılmış refah seviyelerinin yanı sıra ekonominin yüksek eğitimli iş gücü ve güçlü inpvasyon kabiliyeti ile desteklendiğini açıkladı.

Moody's,açıklamasında Finlandiya'nın ekonomik sorunlarının diğer AB ülkeleri ile aynı olmasının beklendiğini belirtti. Moody's, S&P ve Fitch gibi kredi kurumlarınca ülkeye verilen sağlam kredi notları sayesinde Finlandiya Maliye Bakanlığınca halen rekor seviyede sunulan düşük borçlanma maaliyetlerinin yeni borçların etkisini yumuşatması bekleniyor.

Moody's açıklamasında, hükümetin kriz sonrası mali konsolidasyonu ve ülkenin çok güçlü kurumsal ve yönetişim çerçevesini yansıtan yapısal reformlara olan güçlü bağlılığını övdü.

Kredi kurumu bu yıl GSYİH'da yüzde 6,5'lik bir düşüş öngörürken ve 2021 yılında ise yüzde üçe çıkacak bir büyüme bekliyor. Ancak Finlandiya'nın 2021'deki ekonomik iyileşmesinin bazı batı avrupalı akranlarından  biraz daha zayıf olacağını öngörüyor. Öte yandan, hükümetin 2023 yılı sonunda istihdam oranını yüzde 75'e çıkarma hedefinin ise başarılmasının zor olduğu yorumunu yapıyor.

Kredi derecelendirme kurumu, Finlandya'nın ekonomk gücünün sağlam olduğunu ve 27 AB ülkesi arasında 11. en büyük ekonomi olduğunu belirtirken satın alma gücü paritesinde kişi başına GSYİH'sının ise AB ülkeleri içerisinde 9. sırada yer aldığını belirtiyor.

Moody's, ülkenin çok kapsamlı olan sosyal refah sisteminin, yüksek yaşam standartlarına ve gelir eşitsizliğinin düşük seviyede olmasına yardımcı olduğunu belirtirken, destekleyici kurumsal çerçevesinin; yenilikçiliği destekleyen ve yüksek kalitede olan eğitim sisteminin ülkede iyi eğitimli işgücü yarattığını belirtiyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu ayrıca, Finlandiya'nın bu yıl Avrupa Komisyonu Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi'nde birinci sırada yer aldığının da altını çizdi.

Kaynak: Yle, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı
Yayımlayan: Helsinki Tcaret Müşavirliği