Finlandiya: Şirketlerin % 36’sının Cirosu Nisan Ayında Yarıya Düştü

17 Nisan 2020

Fin Endüstrileri Konfederasyonu (EK) tarafından 1361 adet girişimci ve iş lideri arasında yaptırılan son anket sonucu 16 Nisan tarihinde açıklandı. 14- 15 Nisan tarihleri arasında katılımcılar tarafından yanıtlanan anket sonucuna göre Fin işveren şirketlerinin yaklaşık % 36'sının, şirket cirolarının Nisan ayında normalin en az yarısına düştüğü anlaşıldı. Cirodaki düşüşün, hizmet sektöründe diğer ana sektörlere göre açıkça daha fazla olduğu ortaya çıktı. Küçük işverenlerin zararları büyük ölçüde oldu.
 
Anketi yanıtlayan işverenlerin toplam % 44'ü geçici işten çıkarma gerçekleştirdi. İki hafta önce yapılan anket sonucunda ise söz konusu oran %37'idi.
 
İşten çıkarmalar söz konusu olduğunda durum değişmedi ve şirketlerin yüzde beşi işten çıkarma gerçekleştirdi. Anket katılımcılarının yaklaşık yarısı devletten mali desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. Katılımcıların yaklaşık beşte ikisi banka veya kira ödemelerinde indirim veya diğer ekonomik yardımlara ihtiyaçları olduğunu belirttiler.
 
Ankete katılanların yaklaşık yüzde yedisi korona virüs kriziyle başa çıkmak için halihazırda devlet desteği aldığını, % 17'si banka ve kira ödemelerinde kolaylık aldığını ve % 22'si ise kredi geri ödeme muafiyeti edindiğini belirtti.
 
Katılımcıların yaklaşık % 73'ü (iki hafta önceki ankette % 69’du) üç ay içinde çalışmaya başlayacaklarını tahmin ederken, % 16'sı (iki hafta önce % 18 idi) iflas etme tehlikesinde olacağını tahmin etti.
 
EK Genel Direktörü Jyri Häkämies konu ile ilgili açıklamasında; COVID krizini çözerken insanların sağlığının birinci öncelik olduğunu, virüsün yayılmasını önlemek için kapsamlı test sayısının arttırılarak,  maruz kalanların hızlı bir şekilde izlenmesi gerektiğini belirtti. Häkämies ayrıca ‘Önemli kararlar alırken iş dünyası ve ekonomi uzmanlarına da danışılmalıdır. Toplumun ve ulusal ekonominin uzun perspektifte bile krizden kurtulmasını sağlamak ortak hedefimizdir’ dedi.
Kaynak: Daily Finland
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği