Finlandiya: Uzun Ödeme Süreleri İşletmeler İçin Finansal Dezavantaj Oluşturuyor

09 Kasım 2018


Fin Girişimciler Derneğince yapılan son anket çalışmasına göre; Finlandiya'da faaliyet gösteren işletmelerin uzun ödeme sürelerini
finansal bir dezavantaj olarak gördüğü ortaya çıktı.Ankete cevap veren şirketlerin üçte biri, müşteri şirketlerin
 son iki yıl içerisinde ödeme sürelerini uzattıklarını belirttiler. %35'den fazla şirket ise müşteri ödemeleri için bir aydan fazla
süre beklemek zorunda kaldığını belirttti. Ödeme sürelerini uzatan şirketler özellikle büyük şirketler oldu.

Şirketlerin ödeme sürelerini normal olarak değerlendirdiği sürenin ise 30 gün olduğu ortaya çıkarken mevsimsel ticaret gibi
 diğer sektörlerde ise ödeme sürelerinin daha uzun olduğu belirtiliyor. Ancak sanayi ve inşaat sektörlerindeki ödeme
zürelerinin en uzun olduğu anlaşıldı.

Yapılan çalışmada, 10 kişinin altında işçi çalıştıran mikro şirketlerin ise %45'inin bir aydan fazla ödeme bekledikleri ve bunun büyük sorun
oluşturduğu anlaşılıyor. Ülke mevzuatında, ödeme süreleri konu üzerinde anlaşılması durumunda 30 günü aşabiliyor.
Ankete katılan ve ödeme sürelerinin 30 günü aştığını belirten şirketlerden %42'si ödemenin uzayacağı konusunu müşterileri ile
daha önceden anlaştıklaarını belirtirken, %56'sı müşterileri ile konu ile ilgili bir anlaşma yapmadıklarını belirtiler.

Söz konusu anket çalışmasında 1056 işletmeden alınan bilgiler yer aldı.

Kaynak:Turun Sanomat Gazetesi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği