Finlandiya:2019 Yılı Ocak - Haziran Aylarında İflasların Sayısı %3,6 Oranında Azaldı

19 Temmuz 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre Ocak-Haziran 2019'da bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla
% 3.6 oranında (50 adet) daha az iflas açıklandı.

İflas eden şirketlerde çalışan sayısı toplam 6227 olurken bir önceki yıla göre % 7,7 oranında (517 kişi)
azalma görüldü.

Açıklanan iflasların sayısı ana sanayi endüstrilerinde, madencilik, ticaret, ağırlama ve diğer hizmetlerde düştü.

İflas sayısı diğer hizmetler sektöründe en fazla azalma yaşarken sektörde bir önceki yıla göre % 6,9 oranında
düşüş yaşanarak 393 iflas açıklandı. Diğer hizmetler ana iş alanları arasında: bilgi ve iletişim hizmetleri, finansal
ve sigorta faaliyetleri, emlak faaliyetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler ve sanat, eğlence ve rekreasyon yer almaktadır.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık, inşaat, nakliye ve depolama gibi ana sektörlerde iflaslar arttı.Sayılarına göre
iflaslar en çok tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde arttı. Bir yıl önce 13 olan sektörde 44 iflas açıklandı.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği