Finlandiya:Bilgi İşlem Hizmetleri Cirosu 2018 Yılında Hızlı Şekilde Büyüdü

03 Ekim 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi ticari hizmetler istatistiklerine göre, bilgi teknolojisi hizmetlerinin cirosu  2018’de yüzde 13 civarında arttı.Ciro neredeyse diğer tüm ticari hizmet endüstrilerinde de arttı.
Örneğin, mimari ve mühendislik tasarım hizmetleri, muhasebe, defter tutma ve denetim ve pazar araştırması ve kamuoyu yoklamalarında da ciro iyi bir büyüme sağladı.

Bilgisayar programlama hizmetleri ve diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmetleri, bilgi teknolojisi hizmetlerinde en büyük hizmet kalemini oluşturdu.Ciro ile ölçülen, 2018'deki bilgi teknolojisi hizmetlerinin en büyüğü bilgisayar programlama hizmetleri ve diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmetleri oldu.

Ayrıca, hizmet kalemleri arasında, bilgisayar programlama hizmetleri ve diğer bilgi teknolojileri ve bilgisayar hizmetleri yıl içinde Avro olarak en fazla artışı gösterdi.

Bilgisayar programlama hizmetlerinde ciro ve diğer bilgi teknolojileri ve bilgisayar hizmetleri cirosunun büyük bölümü, yaklaşık yüzde 65'i, bilgisayar programlama hizmetlerinde üretildi.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği