Finlandiya:Bütçe Taslağı, Bireyler ve İşletmeler İçin Güveni Hedefliyor

16 Ağustos 2019

Finlandiya Maliye Bakanı Mika Lintilä’nın 2020 bütçesi, küresel ekonomi hakkındaki belirsizliğin arttığı bir zamanda, gelecekte bireyler ve işletmeler tarafından duyulan güveni güçlendirmeyi amaçlıyor.Taslak bütçedeki tekliflerin toplamı 57,0 milyar Avro oldu ve Hükümet Programına istinaden oluşturuldu.

Bakanlıkça yapılan açıklamada küresel ekonomk büyümede gevşeme yaşandığı ve avro bölgesi ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerin 2019'da daha yavaş bir büyüme yaşadığı belrtildi. Ülke Maliye Bakanlığı Haziran ayında Finlandiya'da tüketimin istikrarlı bir şekilde artmaya devam edeceğini, ancak yatırım ve ihracattaki büyümenin yavaşlama tehdidinde bulunduğu tahminini yapılmış, İstihdamın da öncekinden daha yavaş şekilde arttığı belirtilmiştir.

Hükümetin ekonomik ve istihdam politikasının amacı, normal küresel ve ilgili iç ekonomik koşullar göz önüne alındığında, 2023'teki 15-64 yaş grubunda istihdam oranının % 75 seviyesine ulaşmasıdır.

Maliye Bakanlığı’nın 2020 taslak bütçesi, cari yıl bütçesinden yaklaşık 1,5 milyar Avro daha fazla olarak 57,0 milyar Avro olmuştur.Şirketlerde ücret sübvansiyonlarının kullanımını artırmak için, kamu istihdam hizmetlerinde 10 milyon Avro artış önerilmiştir.Finlandiya'da yeni bir milyon avroluk
ekosistem ve yeniliğin yaratılması için Business Finland kurumuna 33 milyon Avroluk hibe yetkilendirmesi önerilmiştir.

Kaynak:Finlandiya Maliye Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği