Finlandiya:Cari Hesap, İlk Çeyrekte Fazla Verdi, Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Güçlendi

17 Haziran 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre cari hesap 2019'un ilk çeyreğinde fazla verdi.
Mal ihracatının ödemeler dengesi içindeki değeri yüzde 4, hizmet ihracatının değeri yüzde 7 arttı.
Net mal ihracatı pozitif oldu. Mal ticaretine ek olarak, ana gelir hesabı da pozitifti.
 Net uluslararası yatırım pozisyonu güçlendi.

2019 yılının ilk çeyreğinde cari hesap 1,2 milyar Avro fazla verdi.Mal ve hizmet dengesi 0,7 milyar 
Avro fazla verdi. Cari hesabın alt kalemlerinden,
birincil gelir hesabı 0,8 milyar Avro fazla verdi, ikincil gelir ise 0,3 milyar avro açık verdi.
Ödemeler dengesi altındaki ticaret hesabı 2019 yılının ilk çeyreğinde 1,1 milyar Avro'yu buldu.
Bir önceki yılın aynı çeyreğinde, ticaret hesabı fazlası 0,2 milyar Avro tutarındaydı.

Hizmet hesabı 2019 yılının ilk çeyreğinde 0,5 milyar Avro açık verdi.

Hizmet hesabındaki açık, özellikle telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ile diğer
 iş hizmetlerinin ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlendirilmesiyle açıklandı.
Ödemeler dengesi altındaki mal ihracatı, 2019 yılının ilk çeyreğinde 16,0 milyar Avro oldu
ve 2018 yılının söz konusu döneminde ise mal ihracatı %4 oranında güçlenmişti.
Mal ithalatı bir önceki yıla kıyaska %2 oranında azalarak 14,9 milyar Avro'ya indi. 2019 yılının
ilk çeyreğinde hizmet ihracatı %7 oranında arttı, hizmet ithalatoı ise %9 oranında büyüdü.

Hizmet ihracatı 7,0 milyar Avro  ve hizmet ithalatı ise 7,5 milyar Avro oldu. Hizmet hesabı
yine açık verdi. 

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi 
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği