Finlandiya:Dış Ticaret Dengesi Ocak Ayında 300 Milyon Avro Açık Verdi

01 Nisan 2020
Finlandiya Gümrük İdaresi tarafından açıklanan istatistiklere göre, 
ülkenin ticaret dengesi bu yıl Ocak ayında 300 milyon Avro açık verdi.2019 Ocak ayında ise ticaret dengesi 516 milyon Avro
fazla verdi. 
 
Ocak ayında yıllık Finlandiya ihracatı % 17,3 oranında düşüş yaşadı. İhracat değeri 4.8 milyar Avro oldu. Kayıtlara geçen
ihracat hacmi %16,6 oranında düşerken ihracat fiyatlarında % 0,1 oranında düşüş görüldü.
 
İthalat değeri Ocak ayında %3,7 oranında, yaklaşık 5,1 milyar Avro düştü. İthalat fiyatları bir önceki yılın Ocak ayına 
kıyasla %3,5 oranında arttı ancak ithalat hacmi % 5,9 oranında arttı. 
 
İhracat oranı başlıca ihracat mal gruplarının çoğunda gerilemiştir. Yüksek 
gemi ihracatı nedeniyle ulaştırma araçlarının ihracat değeri önemli ölçüde (%-67,8) düştü.
 
Referans ayda gemi teslimatlarının etkisi olmadan hesaplanan toplam ihracat Ocak ayında yüzde 6,8 oranında bir düşüş
 gösterdi. Orman endüstrisi ürünlerinin ihracat değeri yüzde 13,9 ve petrol ürünleri ise yüzde 24,1 oranlarında
 düşüş gösterdi.
 
Diğer kimya sanayi ürünleri ihracatı yüzde 9,1, metal ve metal ürünleri yüzde 7,5 oranında gerilemiştir. Sanayi makine 
ve teçhizatı ihracatı yüzde 3,0 arttı, ancak elektrikli makine ve 
teçhizat ihracatı yüzde 3,9 geriledi. Gıda ihracatı yüzde 1,4 geriledi, ancak alet ve cihaz ihracatı yüzde 8,1 geriledi.
 
Sanayi malzemeleri ithalatının değeri Ocak ayında yüzde 4,1, sermaye malları yüzde 3,8 azaldı. İşlenmiş yakıt ve madeni 
yağ ithalatının değeri yüzde 20,7 oranında azaldı, ancak birincil yakıt ithalatı yüzde 2,4 arttı. Taşıma araç ve gereçleri
ithalatı yüzde 3,5, tüketim malları yüzde 3,5 azalırken, gıda ve içecek ithalatı ocak ayında yüzde 0,9 oranında
 arttı.
 
AB ülkelerine yapılan ihracat Ocak ayında yüzde 21, AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 11,2 azaldı. 
Hollanda ve Çin'e ihracat Ocak ayında arttı, ancak diğer büyük ihracat ülkelerine yapılan ihracat geriledi.
 
AB ülkelerinden yapılan ithalat Ocak ayında yüzde 4,7, AB dışından ise yüzde 2,2 düştü. ABD, Çin ve Hollanda'dan 
ithalat artarken, Almanya, İsveç ve Rusya'dan ithalat Ocak ayında geriledi.
 
Kaynak:Daily Finland
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği