Finlandiya:Etla Tahminine Göre, Ekonomik Büyüme Bu Yıl ve Gelecek Yıl Yavaşlayacak

17 Eylül 2019

Finlandiya Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (ETLA) tarafından 17 Eylül tarihinde yayınladığı ekonomik tahmine göre, Finlandiya'nın ekonomik büyümesi bu yıl ve gelecek yıl, Avro bölgesi ve dünya için kasvetli ekonomik beklentiler nedeniyle dikkat çekici şekilde yavaşlayacak.ETLA, Finlandiya'nın GSYİH'sinin bu yıl yüzde 1,1 ve gelecek yıl yüzde 0,9 oranında büyümesini bekliyor. Bu oranlar Mart 2019 da yapılan bir önceki tahminde  2019 yılı için yüzde 1,4 ve 2020 yılı için ise yüzde 1,2 oranları şeklindeydi.

ETLA, küresel ekonomik büyümenin durgunlaşmaya başladığını açıklarken, küresel GSYİH'nın bu yıl yüzde 3,0 oranında artacağını tahmin ediyor. Söz konusu rakam geçen yılın rakamına göre 0,6 puan daha düşük gerçekleşti.ETLA'ya göre Avro bölgesinde ekonomik büyüme 2019'da yüzde 1,0, 2020'de yüzde 0,9 olacak. Enstitü, en büyük risklerin ABD ve İngiltere'de ki ticari çatışma ve belirsizliklerin artmasından kaynaklanacağı belirtiliyor.ETLA, ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilafının daha da arttığını ve ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret ihtilafının yeniden yoğunlaşabileceğini belirtiyor.Finlandiya'nın gelecek yılki ekonomik büyümesinin iç talebe oldukça bağlı olması bekleniyor.

ETLA Genel Müdürü, ihracat ve ithalat arasındaki farkın, gelecek yılkı ekonomik büyümeyi negatif etkileyacağini öngörüyor.Öte yandan, genel hükümet mali dengesi önümüzdeki yıllarda kötüleşecek. ETLA, bu yıl GSYH'ye göre yüzde 0,9 oranında genel hükümet açığı öngörürken, açığın önümüzdeki iki yıl içinde GSYİH'nın yüzde 1,4'e yükselmesini bekliyor.

Finlandiya ekonomisinin bu yıl teknik bir resesyona girmesi ihtimalinin %18 oranında olduğunu tahmin eden ETLA, gelecek yılın sonuna doğru bu ihtimalin %48 oranında olacağını belirtiyor.

Kaynak: Daily Finland
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği