Finlandiya:Mal ve Hizmetler Uluslararası Ticareti Yılın İlk Çeyreğinde Arttı

14 Haziran 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre; hizmet ihracatı 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla %7 oranında arttı.Servis ithalatı ise %9 oranında büyüdü. Hizmet ihracatı çoğunlukla artan bilişim 
hizmetleri, inşaat hizmetleri ve proje teslimatları
ihracatından kaynaklandı.Mal ve hizmet ithalatındaki büyüme geniş çaplı oldu. 

2019 yılı birinci yarısında ulsulararası ticarette en göze çarpan hizmetler diğer iş hizmetleri, telekomünikasyon,
bilgisayar, iletişim ve ulaştırma hizmetleri oldu. Söz konusu bu hizmetler toplam olarak Finlandiya'nın hizmet 
ihracatının %60'ını oluştururken servis ithalatının ise %65'ini oluşturdu.

Diğer iş hizmetleri ithalatı 2,3 milyar Avro olurken, ihracatı ise 1,3 milyar Avro oldu.Ulaştırma 
hizmetleri uluslararası ticareti açık verdi.Ulaştırma hizmetleri ithalatı 1,4 milyar
ve ihracatı ise 0,9 milyar Avro oldu. Diğer yandan bilişim hizmetleri ithalatından çok ihracatı gerçekleşti.
Söz konusu hizmet ihracatı 2,0 milyar Avro olurken ithalatı ise 1,1 milyar Avro oldu.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Kurumu
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği