Finlandiya:Mayıs Ayında Hizmetler Sektörü Cirosu ve Üretimi Arttı

12 Temmuz 2019

Hizmet sektörlerinde iş gününe göre düzeltilmiş ciro, Mayıs 2019'da tarihinde bir yıl öncesinin aynı ayına kıyasla
yüzde 4,5 oranında arttı.

Hizmet çıkışı, yani fiyatların etkisinin ortadan kalktığı hacim, aynı dönemde yüzde 3,3 oranında arttı.

Nisan 2019’da ciro yüzde 7,4 artarken, hacim bir yıl öncesine göre yüzde 5,8 arttı. Hizmetler verisi ticaretten
bağımsız olarak incelendi.

Mayıs 2019’da, ana hizmet sektörleri arasında en iyi gelişme, bilgi ve iletişim faaliyetleri sektöründe kaydedilirken
bu sektörlerde iş gününe göre düzeltilmiş ciro büyümesi Mayıs 2018’e kıyasla 2019 Mayıs'ında %7,2’ye ulaştı.

Aynı zamanda, sanayi hacmi yüzde 5,7 artarken,  hizmet sektörleri arasında en yüksek büyüme yaşadı.

Ana sanayiler arasında, idari ve destek hizmet faaliyetleri ve nakliye ve depolama faaliyetleri neredeyse ortalama hizmet sanayi büyümesine ulaştı.

İdari ve destek hizmet faaliyetlerinde iş gününe göre düzeltilmiş ciro yıllık bazda yüzde 4,4 artarken, sanayi hacmi yüzde 4,6 oranında arttı.

Ciro ile ölçülen en büyük hizmet sektörü olan ulaşım ve depolama faaliyetlerinin, iş gününe göre düzeltilmiş ciroları, Mayıs 2019'da Mayıs 2018'e göre yüzde 4.2 artarken, hacim gelişimi daha mütevazı (% + 1.3) oldu.

Hacim ile ölçülen gelişme, Mayıs 2019'da konaklama ve yemek hizmeti faaliyetlerinde en zayıf seviyede kaldı (+% 1.2), iş günü düzeltilmiş ciro Mayıs 2018'den itibaren yüzde 3.1'lik bir büyümeye ulaşmayı başardı.

Hizmet sektörlerinde mevsimsellikten arındırılmış ciro, Mayıs 2019’da Nisan ayına göre yüzde 0,9 azaldı. Fiyatların etkisinden uzak hizmet üretimi aynı dönemde yüzde 0,6 düştü.Ciro Nisan 2019'da, Mart 2019’a kıyasla yüzde 2,4 artarken, hacim yüzde 1,6’ya yükseldi.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği